Over Gestalt therapie

Over Gestalt therapie

Gestalt therapie is een ervaringsgerichte therapie. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in het hier en nu. We vinden de integratie van lichamelijk gewaar zijn (zoals emoties en wat je fysiek ervaart) met cognitie en je denkvermogen van groot belang.

Dit gewaar zijn van jezelf beschouwen we als de belangrijkste bron om je eigen behoeften te (leren) kennen om van daaruit je eigen keuzes te kunnen maken en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. In de Gestalt therapie beschouwen we de mens onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving en met andere mensen (op je werk, familie, etc.). We werken vanuit een holistisch mensbeeld.

De wijze waarop jij contact maakt met andere mensen en met je omgeving wordt in de Gestalttherapie onderzocht. Daarin schuilen vaak aangeleerde patronen die je voorheen in je leven hebben geholpen maar die je in je huidige leven (hier en nu) in de weg staan. Ze vormen soms een belemmering die je frustreert, waardoor je levensplezier afneemt. Gestalttherapie is er op gericht deze (disfunctionele) patronen te ontdekken en te ervaren dat het ook anders kan door te experimenteren in een veilige omgeving op een manier die werkt voor jou .