ADVIES EN PROCES

Advies en procesbegeleiding

Het vinden van goede oplossingen en commitment van stakeholders. Dat is waar het om draait bij advies.

Allereerst moet het probleem blootgelegd en onderzocht worden. Waarna er een oplossing ontwikkeld wordt en daarna de aanpak om de oplossing ook echt te realiseren. Dit levert een advies op dat u in staat stelt een beslissing te nemen. Pas daarna kan de realisatie beginnen.

De verbinding maken tussen wat je als MT het komende jaar wilt en wat je morgen concreet moet doen. Dat is waar het om draait bij procesbegeleiding.