Coaching / Therapie

Praktijk voor coaching en gestalttherapie

Individuele begeleiding. Dat is waar het om draait bij coaching en Gestalttherapie.

Coaching is individuele begeleiding veelal gerelateerd aan vragen die verband houden met de arbeidscontext waarin je werkt. Zowel het bedrijf waarin je werkt als jij kunnen de stap naar coaching initiëren.
Bij Gestalttherapie is de individuele begeleiding veelal gerelateerd aan vragen op persoonlijk vlak.
Bij zowel coaching en Gestalttherapie kun je in een veilige setting je probleem ontrafelen en onderzoeken hoe je verder wilt en welke stappen je wilt zetten. Je kunt nieuwe ervaringen opdoen, experimenteren met ander gedrag en je bewust worden van je mogelijkheden. Ruimte om stil te staan, te ervaren waar je nu bent en hoe je verder wilt.

Mijn uitgangspunt is dat ik mensen wil helpen te groeien. Ik ondersteun de cliënt zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn groeiproces en de te nemen beslissingen. In het pad ernaartoe help ik je bewust te worden van je kracht, talenten en belemmeringen. Ik richt me op het hier en nu, en het ‘gewaar zijn’ van je eigen behoeftes, wie je bent en welke keuzen je maakt in je leven. Van daaruit kun je je eigen (nieuwe) keuzes maken en veranderingen realiseren.