Ervaringenoverzicht advies en procesbegeleiding

Advies en procesbegeleiding

Gemeente Amsterdam (organisatie advies)
De opdracht behelst het ontwikkelen en implementeren van een managementrapportage structuur met sturingsindicatoren. Dit omvat de domeinen: stadsbrede informatievoorziening, ICT dienstverlening, projectenportfolio, klantrelatie, functioneel beheer, leveranciers, financiƫn en personeel.

Mobiel Netwerk C2000 (BZK) (organisatie advies)
Voor een nieuw te bouwen landelijk dekkend mobiel netwerk (C2000) moet een beheerorganisatie ontworpen worden. De opdracht behelst het maken van het organisatie advies, realiseren van commitment en besluitvorming, inclusief OR traject. De omgeving is zeer complex met tegenstrijdige belangen.

Nationale Nederlanden (organisatie advies)
Opdracht van de hoofdditectie is een nieuwe organisatie functie te ontwikkelen met concernbrede verantwoordelijkheid voor de inrichting van primaire bedrijfsprocessen.

Provincie Utrecht (organisatie advies)
Opdracht is het opstellen van een organisatieontwerp en implementatieplan voor een onderdeel van de sector Verkeersmanagement.

KLM (organisatie advies)
KLM wil beschikken over een professionele competence center voor de ontwikkeling van internet producten. De opdracht is, hiervoor een organisatie advies uit te brengen.

Procesbegeleiding
Procesbegeleiding voor diverse klanten zoals Interpolis, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de voorziening tot samenwerking Politie Nederland, het Regionaal Bureau Leerplicht Gemeente Leiden, Softwarehouse Politie (ISC), Ministerie van VROM, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Nationale-Nederlanden.